Využitie eDirectu pre zlepšenie vašich biznis výsledkov

E-shop

Zvýšenie tržieb a počtu zákazníkov zasielaním:

 • Noviniek v e-shope (nový tovar, služby, vzhľad stránky)
 • Sezónnych, limitovaných alebo aktuálnych ponúk e-shopu
 • Aktuálnych akciových ponúk e-shopu (zľavy, benefity, darčeky, výpredaj)
 • Ponúk z novej kategórie, segmentu alebo funkcie e-shopu
 • Zľavových kupónov pre určitý segment vašich zákazníkov (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. TOP klienti, študenti, atď.)
 • Oznámení o prebiehajúci súťažiach

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Získať e-mailové adresy pri prevádzke internetového obchodu je veľmi jednoduché. Zákazník totiž musí pri registrácií vypísať aj e-mailový účet, ktorý slúži pre efektívnejšiu, rýchlejšiu a lacnejšiu komunikáciu so zákazníkom. Túto e-mailovú adresu preto môžete využiť a samotné získavanie e-mailov prepojiť so službou eDirect.

Internetový obchod môže taktiež využiť možnosť nechať nezaregistrovaných návštevníkov webu, aby sa prihlásili sa na odber newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok. Takýto formulár si jednoducho vytvoríte priamo v eDirecte a vložíte si ho kamkoľvek vo vašej stránke.

Nahlad

Finančné organizácie a inštitúcie, finanční poradcovia a makléri

Zvýšenie počtu nových klientov, zvýšenie počtu návštev stálych klientov a zvýšenie obratu zasielaním:

 • Ponuky nových produktov a služieb aj na mieru zákazníka (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. TOP klienti, študenti, atď.)
 • Motivačných informácií a zaujímavostí zo sveta financií
 • Informácií o zľavách, darčekoch a benefitoch spoločnosti
 • Oznámení o prebiehajúci súťažiach
 • Ponuky pre investovanie, možností zvýhodnenia úrokovej sadzby a možností zhodnotenia úspor klienta

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Získať e-mailové adresy pri osobnom styku so zákazníkom je veľmi jednoduché. Pri práci so zákazníkom totižto finančný poradca, vypisuje osobný dotazník zákazníka v ktorom uvedie e-mail klienta. Tento e-mail a súhlas zákazníka, môžete použiť pre zasielanie newslettru.

Stránka finančnej organizácie či osobná stránka finančného poradcu, môže taktiež obsahovať možnosť, nechať návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad

Hotely, reštaurácie a bary

Zvýšenie počtu nových klientov, zvýšenie počtu návštev stálych klientov a zvýšenie obratu zasielaním:

 • Ponuky denných jedál (denné menu)
 • Reklamných letákov s ponukou služieb (bowling, wellness, biliard, šípky, šachy, poker a iné)
 • Letákov o akciách (koncerty, film, prezentácie, karaoke a iné)
 • Informácií o zmenách designu hotela a nové možnosti ktoré hotel ponúka (informácie pre stálych hostí hotela)
 • Aktuálnych akciových ponukách (zľavy, benefity, darčeky a iné)
 • Špeciálnej ponuky jedál v reštaurácií (špeciality šéfkuchára, exotické jedlá a iné)
 • Informácie o skvalitnení služieb podniku a vylepšení prevádzky
 • Špeciálneho nápojového lístka
 • Špeciálne zľavové kupóny pre zákazníkov aj na mieru (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. TOP klienti, stáli hostia, študenti, atď.)

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Získať e-mailové adresy pri osobnom styku so zákazníkom je veľmi jednoduché. Pri objednávke v reštaurácií či inom podniku, si obsluha môže vypýtať e-mail a súhlas na zasielanie akciových ponúk alebo iných informácií, ktoré podniku môžu priniesť ďalších nových zákazníkov. Pre klientov hotela sú informácie o akciách hotela nepodstatné, keďže zákazník hotel navštívi jednorazovo.

Internetová stránka hotela, reštaurácie alebo baru, môže taktiež obsahovať možnosť, nechať návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad

Internetové časopisy a webové portály

Zvýšenie počtu nových čitateľov, udržanie si stálych čitateľov, zvýšenie obratu za inzerciu zasielaním:

 • Moderného a graficky prehľadného newslettera
 • Nápaditých, moderných a graficky prehľadných ponúk Vašim partnerom
 • Špeciálnych vydaní časopisu vybraným (platiacim) čitateľom (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. TOP klienti, študenti, atď.)
 • Oznámení o prebiehajúci súťažiach

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Získať e-mailové adresy je pri prevádzke internetového časopisu či webového portálu veľmi jednoduché. Zákazník totiž musí pri registrácií do blogu, redakcie a podobne, vypísať aj e-mailový účet, ktorý slúži pre efektívnejšiu, rýchlejšiu a lacnejšiu komunikáciu so zákazníkom. Túto e-mailovú adresu preto môžeme využiť a samotné získavanie e-mailov prepojiť so službou eDirect.

Stránka internetového časopisu alebo webového portálu môže taktiež využiť možnosť, nechať nezaregistrovaných návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad

Kultúrne organizácie (kiná, divadlá, galérie, múzeá a pod.)

Zvýšenie počtu nových divákov, udržanie si stálych divákov, zvýšenie tržieb za iné služby a skvalitnenie renomé zasielaním:

 • Ponuky nových akcií a predstavení
 • Oznámení o prebiehajúci súťažiach
 • Ponuky špeciálnych predstavení vybraným divákom (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. TOP klienti, študenti, atď.)
 • Ponuky iných služieb organizácie (moderovanie, predstavenia na večierkoch, sólo vystúpenia, umelecké prezentácie, požičiavanie rekvizít, umeleckých diel, historických pamiatok, živé sochy a pod.)
 • Zasielanie špecifických letákov (história, zaujímavosti a pod.)
 • Informácií o zmenách webu či budovy organizácie, pódií, priestorov organizácie a pod.

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Získať e-mailové adresy pri osobnom styku so zákazníkom je veľmi jednoduché. Pri kúpe či registrácií lístka, si obsluha môže vypýtať e-mail a súhlas na zasielanie akciových ponúk alebo iných informácií, ktoré organizácií môžu priniesť ďalších nových zákazníkov.

Internetová stránka kultúrnej organizácie, môže taktiež obsahovať možnosť, nechať návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad

Maloobchod

Zvýšenie tržieb a počtu zákazníkov zasielaním:

 • Noviniek v obchode (nový tovar, služby, vzhľad stránky)
 • Sezónnych, limitovaných alebo aktuálnych ponúk obchodu
 • Aktuálnych akciových ponúk obchodu (zľavy, benefity, darčeky, výpredaj)
 • Ponúk z novej kategórie, segmentu alebo služby obchodu (vytvorený e-shop obchodu, dovoz tovaru až domov, prepravné možnosti obchodu a pod.)
 • Zľavových kupónov pre určitý segment vašich zákazníkov (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. TOP klienti, študenti, atď.)
 • Oznámení o prebiehajúci súťažiach

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Získať e-mailové adresy pri osobnom styku so zákazníkom je veľmi jednoduché. Pri kúpe tovaru si obsluha môže vypýtať e-mail a súhlas na zasielanie akciových ponúk alebo iných informácií, ktoré obchodu môžu priniesť ďalších nových zákazníkov.

Internetová stránka obchodu, môže taktiež obsahovať možnosť, nechať návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad

Politické strany

Zvýšenie počtu sympatizantov a členov strany, počtu sponzorov a partnerov strany, zvýšenie verejného povedomia a zvýšenie počtu voličov zasielaním:

 • Informačných letákov o postoji politickej strany a vyjadrenie k aktuálnej téme spoločnosti
 • Informačných letákov o činnosti spoločnosti
 • Politickej kampane strany
 • Rozhovorov alebo predstavením jednotlivých predstaviteľov stra­ny
 • Špeciálnych letákov venovaných špecifickým sviatkom, udalostiam a pod. (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. TOP partneri, pohlavie, študenti, podľa bydliska atď.)
 • Zasielanie informačnej politickej kampane svojim voličom
 • Interných informácií politickej strane
 • Vnútorných predpisov, smerníc a nariadení a ich vysvetlenie
 • Technických a organizačných informácií a zmien

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Politická strana pracuje na základe svojej stratégie oslovovania svojho voliča. Či už ide o osobné či neosobné stretnutia, majú možnosť politici získať e-mailové adresy od svojich voličov. Či už pri vypisovaní ankety, prieskumu, registrácií nových členov strany, preregistrovaní stálych členov, alebo osobné získanie e-mailu sympatizantov či spolupracovníkov strany.

Internetová stránka politickej strany, môže taktiež obsahovať možnosť, nechať návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad

Tretí sektor

Zvýšenie počtu sympatizantov a členov organizácie, počtu sponzorov a partnerov organizácie, zvýšenie povedomia o činnosti organizácie zasielaním:

 • Ponuky nových akcií a činnosti organizácie
 • Výzvy na verejnú zbierku na podporu fungovania organizácie alebo zbierky na konkrétny benefičný účel
 • Ročného sumáru použitia finančných prostriedkov venovaných organizácií
 • Informácií o uskutočnených akciách a činnostiach organizácie s použitím vyzbieraných verejnou zbierkou
 • Organizačných zmeny, technické zmeny alebo také zmeny, o ktorých je potrebné informovať širokú verejnosť (zmena organ. štruktúry, zmena čísla účtu, zmena kontaktných údajov a pod.)
 • Letákov pre konkrétnu cieľovú skupinu, ako sponzori, partneri, členovia a podobne (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín)

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Neziskové organizácie, občianske združenia alebo iné organizácie patriace do tretieho sektora, pracujú pri oslovovaní širokej verejnosti na základe na svojej stratégie oslovovania. Či už ide o osobné či neosobné stretnutia, majú možnosť predstavitelia organizácie získať e-mailové adresy od svojich partnerov. Či už pri vypisovaní ankety, prieskumu, osobné získanie e-mailu sympatizantov či spolupracovníkov organizácie. E-mail je možné získať osobne pri organizovaní podporných akcií organizácie alebo benefičných koncertoch. Prispievateľ pri prevode príspevku na účet organizácie, môže do správy vypísať svoj e-mail, ktorý potom obsluha zaradí do svojej databázy a pošle poďakovanie.

Internetová stránka organizácie, môže taktiež obsahovať možnosť, nechať návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad

Veľkoobchod

Zvýšenie tržieb a počtu zákazníkov zasielaním:

 • Noviniek v obchode (nový tovar, služby, vzhľad stránky)
 • Sezónnych, limitovaných alebo aktuálnych ponúk obchodu
 • Aktuálnych akciových ponúk obchodu (zľavy, benefity, darčeky, výpredaj)
 • Ponúk z novej kategórie, segmentu alebo služby obchodu (vytvorený e-shop obchodu, dovoz tovaru až domov, prepravné možnosti obchodu a pod.)
 • Zľavových kupónov pre určitý segment vašich zákazníkov (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. TOP klienti, jednotlivé mestá, segmenty obchodníkov atď.)
 • Oznámení o prebiehajúci súťažiach

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Veľkoobchodný predaj je známy tým, že nakupovať v ňom môže len prihlásený účastník, ktorý v žiadosti vypisuje aj svoje kontaktné údaje. E-mailové adresy na dodávateľom sú pre prevádzkovateľov veľkoobchodu samozrejmosťou a preto je ich zber a práca s nimi vhodná pre spojenie s eDirectom.

Internetová stránka obchodu, môže taktiež obsahovať možnosť, nechať návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad

Verejné a štátne organizácie, verejné a štátne inštitúcie a samosprávy

Zvýšenie povedomia o činnosti organizácie, informovanosti o možnostiach ktoré organizácia ponúka zasielaním:

 • Informácií o činnosti organizácie alebo inštitúcie
 • Vyjadrenie sa organizácií k aktuálnej spoločenskej téme
 • Informácií pre určitú cieľovú skupinu spoločnosti (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. nezamestnaný, dôchodcovia, živnostníci a podnikatelia, atď.)
 • Vnútorných predpisov, smerníc a nariadení a ich vysvetlenie
 • Všeobecných informácií pre širokú verejnosť
 • Technických a organizačných informácií a zmien
 • Informácií pre organizácie patriace pod ich správu

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Získať e-mailové adresy pri osobnom styku s klientom je veľmi jednoduché. Pri práci s klientom, si obsluha môže vypýtať e-mail a súhlas na zasielanie informačných letákov organizácie. Taktiež existujú databázy kontaktov na školy, organizácie, alebo inštitúcie, ktoré organizácie už používajú. Spojenie týchto kontaktov a eDirectu sa stane veľmi efektívnym nástrojom na oslovovanie koncového účastníka.

Internetová stránka organizácie, môže taktiež obsahovať možnosť, nechať návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad

Vzdelávacie inštitúcie a rekvalifikácie

Zvýšenie počtu nových poslucháčov, udržanie si stálych poslucháčov, zvýšenie tržieb za iné služby a skvalitnenie renomé zasielaním:

 • Ponuky nových kurzov nadväzujúcich na iné kurzy
 • Ponukou nových kurzov v portfóliu inštitúcie
 • Informácií jednotlivých kurzov pre svojich poslucháčov (v eDirecte si môžete adresátov zadeliť do rôznych skupín, napr. angličtina, nemčina, ruština, motivačné, vodičské, atď.)
 • Informácií o akciách a benefitoch
 • Organizačných alebo technických zmien a oznamov
 • Motivačných úloh a testov
 • Žiadosti o spätnú väzbu kurzu

Pomocou eDirectu viete sledovať a analyzovať podrobné štatistiky vašej e-mailovej reklamnej kampane „Ako na to?“

Ako získať e-mailové adresy?

Získať e-mailové adresy pri osobnom styku s poslucháčom je veľmi jednoduché. Pri registrácií sa na kurz, si organizácia vyžiada aj e-mailovú adresu poslucháča a jeho súhlas na zasielanie newslettrov.

Internetová stránka inštitúcie, môže taktiež obsahovať možnosť, nechať návštevníkov webu, prihlásiť sa na odoberanie newslettra pomocou veľmi jednoduchého prihlasovacieho formulára. Viď obrázok.

Nahlad