Sledovanie podrobných štatistík

Sledovanie podrobných štatistík v aplikácií eDirect je veľmi jednoduché a prehľadné. Základom pre sledovanie štatistiky je už uskutočnené odoslanie letáku Vašim kontaktom. Štatistiku môžete sledovať prakticky okamžite po jej odoslaní a následné zmeny v nej sa prejavia hneď ako si niekto otvorí e-mail. Analýza odoslaných letákov Vám pomôže v ďalšom smerovaní vašej e-mailovej kampane.

V aplikácií eDirect prejdeme na položku ŠTATISTIKY v hlavnom menu.

tatistika

Úvodné okno štatistiky Vám po výbere letáku a požadovaného dátumu sledovania štatistiky vytvorí veľmi prehľadný graf. Graf zobrazuje pomer poslaných, otvorených a nedoručených e-mailov. Vertikálna os popisuje počet poslaných, otvorených alebo nedoručených e-mailov. Horizontálna os popisuje dátum tejto akcie.

Prvý graf popisuje presný čas a dátum poslania a presný dátum otvorenia a doručenia e-mailu. Táto informácia sa dá využiť pri vhodnom výbere dátumu a času odoslania letáku. Ak zistíte, že máte málo otvorených e-mailov v kampani zaslanej napr. v piatok, posielajte e-mailové letáky v iný deň. Nájdite si najideálnejší čas odosielania svojich letákov pre vašich zákazníkov.

Druhý graf popisuje pomer medzi poslanými a otvorenými letákmi a pomer medzi poslanými a nedoručenými letákmi. Ideálny graf je taký ktorý popisuje pomer poslaných a otvorených v pomere 1:1, v pomere poslaných k otvoreným. Ak prvý kruhový graf vykazuje čisto modrú farbu znamená to, že všetci adresáti si leták otvorili. Druhý kruhový graf opisuje pomer poslaných k nedoručeným letákom z akéhokoľvek dôvodu (v e-mailovej adrese je preklep, adresa je zrušená, adresa neexistuje, adresa sa nepoužíva, atď.).

tatistika2

Funkcia štatistika ponúka taktiež možnosť sledovať počet kliknutí na odkaz webovej stránky vo vašom letáku. Pokiaľ váš leták obsahuje webové stránky, na ktoré si adresát môže kliknúť, máte možnosť sledovať počet kliknutí na tento odkaz. V menu štatistika prejdeme do časti sledovanie liniek. Stránka ponúka prehľad všetkých webových odkazov a počet doterajších kliknutí. Táto funkcia sa dá veľmi pekne využiť na začiatku e-mailovej kampane.

Napríklad: Váš prvý e-mailový leták môže obsahovať všeobecné informácie o vašej činnosti s možnosťou priamych webových odkazov na stránku. Z vyhodnotenia tohto letáku budete mať predstavu o tom, o akom sortimente a aké informácie adresáta zaujímajú. Váš nasledujúci leták preto môže byť venovaný prevažne tej časti, ktorá bola najžiadanejšia v predošlom letáku. Taktiež pokiaľ bude leták obsahovať odkaz, na ktorý sa nekliklo vôbec, odporúčame ho z letáku odstrániť.

tatistika3

Funkcia sledovania liniek však ponúka omnoho viac ako sledovanie počtu kliknutí na odkaz. Po kliknutí na odkaz webu v ponuke, sa nám zobrazia konkrétne kontakty Vášho zoznamu, ktoré si na daný odkaz klikli. Túto informáciu môžete ďalej použiť a snažiť sa ich oslovovať cielene a konkrétne (zaradením do skupiny kontaktov a cielené oslovovanie a pod.).