Pravidlá anti-spam

Spam netolerujeme.

Definícia slova spam

Prijali sme definíciu spamu uvedenú na webových stránkach Spamhaus http://www.spamhaus.org/definition.html

Spam = nevyžiadané hromadné e-maily

Veci, ktoré by ste mali mať na zreteli pri posielaní e-mailových letákov

  • Neposielajte e-mailové letáky ľuďom, ktorí si od vás informácie nevyžiadali
  • Nezbierajte e-mailové adresy na iných miestach ako sú vaše vlastné alebo partnerské stránky alebo pochádzajúce z vašej obchodnej činnosti
  • Nepoužívajte e-mailové zoznamy zakúpené, prenajaté alebo získané podobným spôsobom
  • Zvážte frekvenciu posielania e-mailových letákov, aby nedošlo k zahlcovaniu vašich zákazníkov

Ak si nie ste istý, či niečo nepovažujeme za spam, kontaktujte nás.

Čo sa stane, ak sa niekto pokúsi spamovať

Zisťujeme všetky detaily, ktoré máme k dispozícii, aby sme rozhodli, či ide o spamovanie alebo nie.
Ak zistíme, že spamujete alebo sa o to pokúšate, zrušíme vám účet bez finančnej náhrady. Naviac, ak vaša činnosť ohrozí poskytovanie našich služieb (schopnosť doručovať e-maily), budeme si nárokovať úhradu všetkých vzniknutých nákladov.
Majte na zreteli, že spamovaním porušujete platné zákony Slovenskej republiky.

Spamuje vás niekto pomocou eDirect-u?

Ak si myslíte, že vám niekto posiela spam pomocou služby eDirect, prepošlite nám e-mail na adresu info@edirect.sk
Priložte prosím, hlavičku správy. Všetky sťažnosti berieme vážne a zaoberáme sa nimi.

Ak máte ďalšie otázky, prosím, kontaktujte nás.