Kontaktujte eDirect

Na skontaktovanie sa s nami môžete využiť Vami preferovanú formu:

Vaše meno:
Vaše prihlasovacie meno: Ak ste registrovaní
Váš e-mail: * povinná položka
Správa: * povinná položka
Súhlasím so spracovaním osobných údajov: Ochrana osobných údajov *
Antispam: 1 + 2 =

HOT-LINE

tel.: +421 918 478 939
e-mail: info@edirect.sk

Korešpondenčná adresa

MANETI, s.r.o.
služba eDirect
Tehelná 63
080 01 Prešov
Slovensko
info@edirect.sk

Obchodné údaje o spoločnosti

MANETI, s.r.o.
IČO 44306784
DIČ 2022663214
IČ DPH SK2022663214
Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel Sro, vložka 20449/P
Výpis z Obchodného registra