O službe eDirect

Služba eDirect je softvérová aplikácia, ktorá je plne vyvinutá a prevádzkovaná na Slovensku.
Službu eDirect prevádzkuje spoločnosť MANETI, s.r.o.

eDirect umožňuje rozosielanie hromadných e-mailových letákov a sledovanie spätnej väzby z tohto rozosielania, ako je napr. otvorenie e-mailu, klikateľnosť na linky v tele e-mailu, vyhodnocovanie štatistík z e-mailových kampaní atď. eDirect je veľmi efektívny systém pre cielenú komunikáciu s Vašimi zákazníkmi. Za nízku cenu je schopný posielať vaše obchodné ponuky a reklamu Vašim zákazníkom. eDirect dokáže účinne a presne segmentovať zákazníkov podľa ich preferencií a potrieb. Jeho hlavnou výhodou je, že vidíte, na ktorú vašu ponuku zákazník reaguje, čo ho zaujalo. Túto spätnú väzbu z vašich reklamných kampaní máte k dispozície vo forme detailných štatistík.

Pre koho je eDirect určený?

Pre zákazníkov, ktorí chcú:

  • aktívne a cielene komunikovať so svojimi zákazníkmi prostredníctvom e-mailov
  • využívať e-mailový direct marketing
  • získať spätnú väzbu zo svojich e-mailových kampaní (elektronických letákov – newsletterov)
  • získať spätnú väzbu od svojich zákazníkov a tak zvyšovať kvalitu svojich služieb a spokojnosť svojich zákazníkov
  • využívať online prieskumy na zisťovanie napr. spokojnosti zákazníkov

Čím je eDirect výnimočný?

  • veľmi jednoduchou obsluhou
  • lacným a cieleným oslovením zákazníkov
  • vysokou flexibilitou grafického spracovania elektronických letákov
  • spätnou väzbou z e-mailových reklamných kampaní

Aké sú výhody systému eDirect?