Ochrana údajov

I. Úvod

Prevádzkovateľom služby eDirect (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je MANETI, s.r.o., Chalúpkova 14, 080 01 Prešov, IČO: 44306784, IČ DPH: SK2022663214.

Služba eDirect je silným marketingovým nástrojom vyvinutým pre našich zákazníkov. Chceme vás ubezpečiť, že ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Aby sme vám mohli poskytnúť všetky naše služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z týchto informácií môžu mať povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

II. Kategórie informácií, ktoré zhromažďujeme

  1. Informácie, ktoré nám poskytnete: Keď sa registrujete do služby eDirect, komunikujete s našim podporným tímom alebo nám posielate e-mail, poskytujete nám informácie. Tieto informácie môžu zahŕňať vašu IP adresu, meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, IČO, IČ DPH a ďalších informáciách, ako napr. pohlavie, zamestnanie a iné demografické informácie. Poskytnutím týchto informácií súhlasíte, že vaše informácie môžu byť zhromažďované, využívané, zverejnené a uložené u nás v súlade s týmito zásadami. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri a sú nutné aj pre náš účtovný a fakturačný systém.
  2. Technologicky získané informácie: Keď posielame e-maily našim registrovaným zákazníkom služby eDirect, budeme niekedy vyhodnocovať, kto otvoril e-mail a kto si klikol na niektorý z odkazov. Robíme to pre meranie výkonu našich e-mailových kampaní a k zlepšeniu našej ponuky pre konkrétne zákaznícke segmenty. Taktiež môžeme zbierať informácie prostredníctvom „cookies“ alebo tzv. „web logov“ zbierajúcich informácie o vašom použití služby eDirect. Informácie zozbierané týmto spôsobom môžu zahŕňať dátum a čas vášho prihlásenia, zobrazené stránky a čas strávený v eDirecte po vašom prihlásení
  3. Zoznam a informácie o kampani: Informácie o užívaní účtu ako napr. zoznam e-mailových adries, zoznam e-mailových letákov a šablón, zoznam obrázkov, frekvencia a rozsah vašej korešpondencie.
  4. Identifikovateľné osobné údaje tretích strán: Sú to napr. e-mailové adresy, mená, telefónne čísla a iné osobné informácie poskytnuté našimi klientmi. Klienti eDirectu majú kontrolu nad osobnými informáciami tretích strán, ktoré môžu použiť na zasielanie svojich marketingových materiálov. Prevádzkovateľ nepoužíva tieto informácie na žiadne iné účely.

Zaregistrovaním sa do služby eDirect užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári za účelom poskytovania služby eDirect, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy Prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov užívateľom je dobrovoľné. Užívateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

III. Použitie informácií, ktoré vyzbierame

Môžeme použiť vaše osobné informácie, ako napríklad vašu e-mailovú adresu, na zasielanie aktualizácií, propagačných materiálov našej spoločnosti, obchodných ponúk alebo aby sme vás mohli kontaktovať na základe vašej žiadosti, alebo v nevyhnutných prípadoch týkajúcich sa vášho účtu v službe eDirect. Kedykoľvek môžete zablokovať príjem budúcej pošty prostredníctvom odkazu „unsubscribe“ („odhlásenie“) uvedeného v tejto e-mailovej pošte. Môžeme použiť vašu IP adresu, aby sme mohli diagnostikovať problémy súvisiace s našimi servermi a spravovať našu webovú stránku. Sledovanie vášho prehliadača a typu rozlíšenia obrazovky nám pomáha pochopiť vaše potreby súvisiace s našou webovou prezentáciou. Monitorovanie dát uložených vo vašom užívateľskom účte a objemu vami odoslaných e-mailov nám umožňuje predvídať využitie produktu a zabezpečiť dostatočnú infraštruktúru tak, aby sme našim zákazníkom mohli poskytovať očakávané profesionálne služby.

IV. Zverejňovanie informácií

Vaše osobné údaje a ani akékoľvek iné informácie uložené vo vašom užívateľskom účte (napr. zoznam e-mailových adries, zoznam e-mailových letákov a šablón, zoznam obrázkov) za žiadnych okolností nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Takéto informácie zverejníme iba v prípade, že si to vyžiada orgán ústrednej moci.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V. Bezpečnosť údajov

Aj v prípade využívania platených služieb eDirectu nebudeme po vás žiadať vaše číslo kreditnej karty alebo iného platobného nástroja. Všetky online platby za služby eDirectu sú realizované priamo na stránkach bankových alebo iných finančných inštitúcií a sú chránené na strane banky alebo inej finančnej inštitúcie.

Systém účtov služby eDirect vyžaduje pre prihlásenie užívateľské meno a heslo. Po dokončení práce s eDirect-om, prosím, kliknite na linku „odhlásiť“, aby sa zabránilo prístupu k vášmu účtu komukoľvek, kto bude pracovať na vašom počítači. vaše užívateľské meno a heslo musíte držať v bezpečí, a neprezrádzať ho tretej osobe.

Vzhľadom na citlivý charakter vašich databáz, neposielame znova zabudnuté heslo. Používatelia musia dodržiavať on-line pokyny k obnoveniu svojho hesla, pokiaľ ho zabudnú.

Heslá všetkých účtov sú ukladané ako šifrované. Vaše heslá nemôžeme vidieť, môžeme ich len resetovať.

Napriek našej snahe nemôžeme garantovať úplnú alebo dokonalú bezpečnosť vzhľadom k tomu, že ani metóda prenosu dát prostredníctvom internetu ani metóda elektronického uskladnenia dát nie je 100 % bezpečná.

V súčasnosti nie je nikto v bezpečí pred hackermi. Súčasne chránime naše dáta pred zlyhaním hardwaru alebo pre prípady havárie každodenným zálohovaním dát.

VI. Obsah e-mailových kampaní

Keď sa odosielajú e-mailové marketingové kampane, prechádzajú rôznymi servermi na internete. Príslušní správcovia serverov môžu kedykoľvek čítať, čo odošlete. E-mail nebol nikdy vymyslený pre zasielanie dôverných informácií a preto nikdy neposielajte v e-maili informáciu, ktorú považujete za dôvernú. Ak potrebujete poslať niečo dôverné, nepoužívajte eDirect.

Občas kontrolujeme obsah e-mailových kampaní našich užívateľov s cieľom overiť súlad e-mailov s Obchodnými podmienkami. Potom preskúmavame tieto konkrétne e-mailové kampane. Táto prax je prospešná pre všetkých užívateľov, ktorí dodržiavajú Obchodné podmienky, pretože to okrem iného znižuje riziko zaslania SPAM prostredníctvom našich serverov. Pomáhame takto zabezpečiť vysokú mieru doručiteľnosti e-mailov.

VII. Oznámenie o zmenách

Akékoľvek zmeny týchto zásad Ochrany údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke a budú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

VIII. Dátum účinnosti

Tieto zásady Ochrany údajov sú účinné, pokiaľ ide o všetky dáta, ktoré sme zhromaždili, alebo zhromažďujeme o vás a/alebo od vás, a to pred vašou registráciou a/alebo počas doby používania služby eDirect, v súlade s Obchodnými podmienkami.

IX. Otázky

Ak máte nejaké otázky, pripomienky, alebo obavy, alebo chcete aktualizovať, odstrániť alebo zmeniť niektoré osobné údaje predložené na týchto stránkach, alebo máte nejaké otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, upozornite nás poštou na adrese:

MANETI, s.r.o.
služba eDirect, Ochrana údajov
Chalúpkova 14
080 01 Prešov
Slovensko

Môžete použiť aj náš kontaktný formulár.

Aktualizované 1.10.2011