Zlepšovanie doručiteľnosti emailov - nastavenie (SPF, DKIM, DMARC)

Ak chcete zlepšiť doručovanie pošty a zvýšiť pravdepodobnosť, že e-maily príjemcom správ nepôjdu do spamu, je potrebné optimalizovať nastavenia domény (konkrétne DNS záznamy domény).

Nižšie uvedený postup, prosím, konzultujte s vašim prevádzkovateľom domény (hostingový partner).
Napr.
websupport
webglobe – spf záznam
webglobe – dkim záznam
webglobe – dmarc záznamSPF záznam

SPF záznam (Sender Policy Framework) je typ TXT záznamu, ktorý obsahuje informácie o tom, ktoré SMTP servery (ich IP adresy) sú oprávnené odosielať e-maily z určitej domény. Cieľom SPF je obmedziť falšovanie odosielateľa v e-maili. Takto dochádza aj k redukcii spamu.

Pre spf do TXT záznamu potrebujete doplniť túto hodnotu „include:_spf­.nameserver.sk“ (bez úvodzoviek).DKIM záznam

DKIM (DomainKeys Identified Mail) je metóda overovania e-mailov navrhnutá na zisťovanie falošných adries odosielateľov v e-mailoch (e-mail spoofing), čo je technika často používaná pri phishingu a e-mailovom spame. V niektorých hostingoch sa táto metóda niekedy zapína/vypína na špeciálnom mieste a platí pre celú doménu. DKIM umožňuje príjemcovi skontrolovať, či e-mail, ktorý tvrdil, že pochádza z konkrétnej domény, bol skutočne autorizovaný vlastníkom tejto domény.

Pre DKIM záznam potrebujete pridať typ záznamu TXT nasledovne (všetko bez úvodzoviek):

meno „edirect._doma­inkey“, TTL „3600“, typ „TXT“, hodnota

v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb­3DQEBAQUAA4GNAD­CBiQKBgQCoFDfBy4SL/a­aHnUO5qgqQBAd­XJnNSkWqMhLGJMjy3XSiS0JV­FtAn3M2XwXO/A­SUCEiEYs/7×lmc+SqX­V7Lpw0E2Xqu5Ew­Q2FzYHL6jgTxlZND42­mQV9MH3fJfA8+9gI6PkVu4v4­7PDbFw06Vs1481wqJ2jEt­sIEoXidS4e6QfKQI­DAQABDMARC záznam

DMARC (Domain Message Authentication Reporting and Conformance) je e-mailový autentifikačný protokol a nadväzuje na SPF a DKIM. Pred nastavením DMARC musíte mať nastavený SPF a DKIM záznam.
Primárnym účelom DMARC je chrániť doménu pred zneužitím. Po zverejnení záznamu DMARC môže každý prijímajúci e-mailový server overiť prichádzajúci e-mail na základe pokynov zverejnených vlastníkom domény v tomto DNS zázname. Ak e-mail prejde overením, bude doručený a dá sa mu dôverovať. Ak e-mail neprejde kontrolou, v závislosti od pokynov uložených v zázname DMARC môže byť e-mail doručený, umiestnený do karantény alebo odmietnutý.

Pre DMARC záznam potrebujete pridať typ záznamu TXT nasledovne (všetko bez úvodzoviek):

meno „_dmarc“, typ „TXT“, TTL hodnota „300“ a hodnota „v=DMARC1; p=none;

Je to minimálne nastavenie pre validáciu protokolom DMARC, ktorý od februára 2024 vyžaduje Gmail a/alebo Yahoo mail.