Odstraňovanie problémov

Nedá sa mi prihlásiť do systému eDirect.

  1. Skontrolujte, či zadávate heslo, ktoré je určené pre dané konto eDirectu
  2. Skontrolujte používaný jazyk klávesnice (pokiaľ máte v prihlasovacom mene a hesle Z alebo Y) alebo vypnutie klávesu Caps Lock (kláves vľavo nad klávesom Shift)

Ak ani jedna z možností nie je správna, kontaktuje nás, prosím, na support@edirect.sk