Môžem link pre odregistrovanie umiestniť kdekoľvek v mojej kampani?

Samozrejme, avšak odporúčaným a osvedčeným miestom pre takúto linku je spodná časť letáku.