Čo sú skupiny a prečo by som si mal svoje kontakty zaradzovať do skupín?

Skupina je funkcia systému eDirect, ktorá Vám umožňuje rozdeliť Vaše kontakty na základe spoločného znaku. Vo vašej databáze klientov alebo partnerov, sa môžu nachádzať Vaši obchodníci, maloobchodní odberatelia, klienti, darcovia, sponzori alebo iní, ktorých chcete kontaktovať osobitne. Týmto rozdeľovaním kontaktov do skupín si zabezpečíte, že si budeme môcť vybrať cieľovú skupinu, ktorej má byť leták odoslaný.