Čo je zoznam premenných a načo slúži?

Zoznam premenných slúži pre lepšie oslovenie zákazníka, prípadne pre lepší popis letáku. V princípe to znamená, že ak napríklad vo Vašom letáku chcete osloviť zákazníka jeho menom, stačí si vybrať príslušnú premennú zo zoznamu premenných (nájdete ju v časti zobraziť podrobnosti pri vytváraní newslettera) a vložíte ju na požadované miesto v letáku. Zákazník po prijatí e-mailu uvidí svoje meno (meno a priezvisko zo zoznamu kontaktov).
Prípadne môžete využiť iné typy premenných podľa Vašich potrieb.