Ako zistím že premenná funguje správne?

Jednoducho. Stačí ak daný newsletter pošlete na ľubovoľnú adresu, príp. na svoju adresu pomocou „pošli mne" a po prijatí letáku sa presvedčíte, či ste urobili všetko správne.